O-Lib
Onafhankelijk Liberaal

Programma 2018 en verder, onze hoofdthema's:

De centrale taak van de gemeente is de zorg voor leefbaarheid en veiligheid voor al haar inwoners.
Hieronder vindt u een 12-tal hoofdthema’s die we verder toelichten in ons verkiezingsprogramma.

Programmapunten:

 • Gelijkwaardig maar niet gelijk, zie Artikel 1 van onze grondwet.
 • Het karakter en de eigenheid van onze kernen behouden.
 • Tevreden vrijwilligers, betere en meer efficiënte dienstverlening.
 • Geen verdere stijging van de woonlasten.
 • Bouwen gericht op doorstroming.
 • Groei-impuls door hechte samenwerking.
 • Recreatie en Toerisme toegankelijker en aantrekkelijker maken.
 • Ruimhartige en effectieve zorg en welzijn.
 • Milieu is belangrijk, maar doe het dan ook goed.
 • Cultuur, sport en scholen zijn basisbehoeften voor sterke kernen.
 • Kwaliteit van de leefomgeving vereist veilig verkeer en een goed openbaar vervoer.
 • Een groene, schone en veilige openbare ruimte.
 • Een menswaardig bestaan voor iedereen in onze gemeente.

Download hier onze verkiezingsfolder:

O-Lib Verkiezingsfolder
Folder OLIB3_final_small.pdf (323.34KB)
O-Lib Verkiezingsfolder
Folder OLIB3_final_small.pdf (323.34KB)


Download hier het gehele verkiezingsprogramma (4 pagina's):

Verkiezingsprogramma 2018 en verder
verkiezingsprogramma 20180122 final.pdf (330.89KB)
Verkiezingsprogramma 2018 en verder
verkiezingsprogramma 20180122 final.pdf (330.89KB)