O-Lib
Onafhankelijk Liberaal

Rechts

Is er op lokaal politieke niveau wel ruimte voor ouderwetse scheidingslijnen als links vs rechts; religieus vs seculier; kapitalistisch vs sociaal? Wij menen van niet.

In politieke zin was het onderscheid wellicht duidelijk eind achttiende eeuw tijdens en na de Franse Revolutie maar tegenwoordig is het maar zeer beperkt nuttig. Voor O-Lib heeft het geheel geen betekenis aangezien wij ieder onderwerp in de eerste plaats inhoudelijk beoordelen en vervolgens toetsen aan onze liberale beginselen en ons programma.

Daar zitten diverse elementen van al het bovenstaande in, gerijpt door levenservaring. Ja, ook wij hebben de bijbel gelezen, maar ook Shakespeare, Goethe en Vondel. En Reve en Mulisch en veel meer. Geen van allen bepaalt exclusief onze standpunten.

De huidige werkelijkheid is te complex voor een eenvoudige rechts/links categorisatie en zo kan het voorkomen dat wij een standpunt innemen dat in het algemeen (en vaak oppervlakkig) met “links” of met “rechts” in verband wordt gebracht. Sociaal beleid is menselijk, niet socialistisch. Er is niets religieus aan een goed onderhouden omgeving.

Voor ons gelden steeds de volgende vragen:

-         Is het goed voor onze inwoners?

-         Mag het?

-         Kan het?

-         Kunnen we het betalen?

We willen in elk geval zien dat de doelmatigheid van een investering is aangetoond. Aan schijnoplossingen voor de bühne werken wij niet mee.